Przemysł drzewny to bardzo obszerna branża, obejmująca firmy zajmujące się zarówno dostarczaniem drzew, jak i pozyskiwaniem z nich drewna oraz jego obróbką. Tym samym zanim powstaną materiały drewniane, które można jakoś praktycznie wykorzystać, konieczne jest przejście przez kilka etapów. Niezależnie od tego, czy przyjrzymy się etapowi ścinania drzew, czy też ostatecznej obróbki drewna, jedno jest pewne – dopatrzymy się tam stosowania rozwiązań technologicznych opartych o zasady pneumatyki.

Już podczas ścinki drzew wykorzystywane są dźwigi, kopary i inne maszyny oraz urządzenia, których praca nie byłaby możliwa bez siłowników pneumatycznych. To dzięki nim dotarcie do najwyższych gałęzi w celu ich ścięcia, podważenie drzewa, czy wreszcie jego załadunek stają się prostsze. Następnie drewno wędruje do odpowiednich fabryk, w których zostaje poddane obróbce. Odpowiedzialne za to maszyny posiadają napędy, które zwykle są przynajmniej w części pneumatyczne. Dlaczego w przemyśle drzewnym pneumatyka wypiera tradycyjne, stosowane do tej pory urządzenia? Rzecz w tym, iż stosowanie sprzętu pneumatycznego zwykle jest po prostu tanie i wydajne. Dzięki siłownikom, jak i zaworom pneumatycznym, maszyny pracują szybciej, generując przy tym mniejsze koszty eksploatacyjne, zatem zakład uzyskuje lepsze wyniki finansowe.