Jak często wymieniać siłowniki?

Nawet najwyższej jakości siłowniki ulegają zużyciu, zwłaszcza jeśli pracują z wymagającym medium roboczym, w trudnych warunkach. Ze względu na zróżnicowanie siłowników, jak i instalacji, nie sposób wskazać konkretny dopuszczalny okres użytkowania siłowników. Powinny być one poddawane regularnym przeglądom, aby w przypadku wykrycia nieprawidłowości od razu móc poddać je wymianie. W przypadku niewielkich śladów zużycia i nieznacznych awarii czasami możliwe jest przywrócenie sprawności siłownika poprzez jego regenerację.