Jak serwisować siłowniki?

Serwisowanie siłowników polega głównie na ich czyszczeniu oraz uszczelnianiu. Podczas prac serwisowych kontroli poddaje się szczelność poszczególnych części siłownika, a następnie wymienia się te, które uległy zużyciu. Podstawą prac serwisowych jest wymiana uszczelek, jednak konieczne mogą być poważniejsze prace remontowe, w postaci wymiany tulei, czy tłoczysk.

Skomentuj